วันอังคารที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2556

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใช้นิทานเป็นสื่อสร้างความเข้าใจด้านภาษาและวัฒนธรรมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ใช้นิทานเป็นสื่อสร้างความเข้าใจด้านภาษาและวัฒนธรรมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน:


ภาพประกอบ
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดแถลงข่าวความพร้อมการจัดงานเทศกาลเล่านิทานนานาชาติ ครั้งที่ 1 ระหว่าง 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อสร้างความเข้าใจด้านภาษาและวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย เตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ที่ห้องประชุมแม่น้ำ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิน บุตรดีสุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ เป็นประธานเปิดการแถลงข่าวความพร้อมการจัดงานเทศกาลเล่านิทานนานาชาติ ครั้งที่ 1
ซึ่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีกสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ : สปาฟา (SEAMEO-SPAFA) และมหาวิทยาลัยแห่งรัฐจาร์คฮานด์ ประเทศอินเดีย (Central University of jharkhand,India) จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 1 – 3 กุมภาพันธ์ 2556 ที่อาคารศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญา คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และอาคารเรียนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วยุพา ทศศะ , ดร.ประสงค์ สายหงส์ และอาจารย์ทม เกตุวงศา เป็นผู้ให้ข้อมูลในด้านต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย อันจะเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน โดยใช้นิทานเป็นสื่อกลาง

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้ อาทิ การแสดงการเล่านิทานจากนักเล่านิทานชื่อดังจากทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักรอังกฤษ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ มาเลย์เซีย และอินโดนีเซีย , การเล่านิทานพื้นบ้านจากนักเล่านิทานพื้นบ้านไทยจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือของประเทศไทย ,การอบรมเทคนิคการเล่านิทานพื้นบ้านและการเล่านิทานที่ใช้ในการเรียนการสอน, การอบรมการเล่านิทานสำหรับเด็ก, การประกวดการเล่านิทาน, การประกวดการผลิตหนังสือภาพจากนิทานพื้นบ้าน, การประกวดการวาดภาพระบายสีประกอบนิทานพื้นบ้าน ชิงรางวัลโล่เกียรติยศ และทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า 20,000 บาท ตลอดจนการแสดงศิลปะและวันธรรมโดยอาจารย์และนักศึกษาจากประเทศเวียดนามและประเทศเขมร ในวันที่ 31 มกราคม 2556 เวลา 9.30 - 12.00 น. ที่ห้อง IT1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามเขตพื้นที่ในเมือง

ผู้สื่อข่าว : สิงหา โพธิแท่น


หน่วยงาน : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม


ที่มาของข่าว :

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น